Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jastrzębski Jan

Jan Janusz Jastrzębski

ur. w 1946 roku w m. Sandomierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Od początku lat 70-tych był inwigilowany i kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1970 roku został osadzony na 75 dni w areszcie za wyrwanie karty mobilizacyjnej z książeczki wojskowej oraz zwolniony z pracy. W styczniu 1971 roku była z Janem Januszem Jastrzębskim prowadzona rozmowa profilaktyczno-ostrzegawcza w związku z jego wystąpieniem w czasie wydarzeń w grudniu 1970 roku, kiedy to odmówił pełnienia dyżuru na terenie zakładu pracy. W toku prowadzonej od 30.08.1975 roku przez SB kontroli operacyjnej z Janem Januszem Jastrzębskim wielokrotnie przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz dwukrotnie w styczniu i marcu 1975 roku przeprowadzano przeszukania w jego miejscu zamieszkania. W wyniku przeprowadzonych rewizji odnaleziono kilkadziesiąt egzemplarzy literatury bezdebitowej. W dniu 25.09.1977 roku Jan Janusz Jastrzębski podczas rozpowszechniania nielegalnych publikacji  został zatrzymany z użyciem siły przez funkcjonariuszy w Radzyniu Podlaskim, pobity i poddany przesłuchaniom. Od 1986 r. Pan Jan Janusz Jastrzębski zajął się organizacją i realizacją rajdów rowerowych, propagujących treści patriotyczno-historyczne. Organizował także rocznicowe wystąpienia publiczne o tematyce patriotyczno-historycznej, m.in. 11.11.1988 r. z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości. Z powodu tej aktywności Pan Jan Janusz Jastrzębski, w obawie przed represjami, ukrywał się w okresie od grudnia 1988 roku do kwietnia 1989 roku na terenie Łukowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków