Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Neuger Leonard

Leonard Neuger

ur. w 1947 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2013
Biogram
W marcu 1968 r., jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainicjował powstanie nielegalnej grupy skupiającej studentów (Komitet Studencki), która brała czynny udział w „wydarzeniach marcowych” na terenie Krakowa, zajmowała się produkcją i kolportażem ulotek. Ponadto nawiązał kontakty z podobnymi opozycyjnymi grupami studentów działającymi m. in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku oraz Wrocławiu. Za tę działalność 27 kwietnia 1968 r. został tymczasowo aresztowany, a następnie skazany wyrokiem z 26 września 1968 r. przez Sąd Powiatowy w Krakowie na 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz relegowany z uczelni. Kontynuował działalność opozycyjną również w latach następnych. Na początku lat 80. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowefo „Solidarność”, pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność” na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie również zainicjował powstanie Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Aktywnie uczestniczył w akcjach protestacyjnych organizowanych na Uniwersytecie Śląskim, był członkiem kolegium redakcyjnego „Tygodnika Katowickiego” wydawanego przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, gdzie publikował swoje artykuły. Został Internowany 18 grudnia 1981 r. Do 25 czerwca 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju-Szerokiej i Uhercach. Był rozpracowywany przez organy bezpieczeństwa państwa PRL w latach 1968-1983.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej