Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czyż Sławomir

Sławomir Tadeusz Czyż

ur. w 1965 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 105/2019
Biogram
Pan Sławomir Czyż utrzymywał kontakty z członkami nielegalnej organizacji o nazwie „Młodzieżowy Ruch Oporu”, zrzeszającej m.in. uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 9 w Katowicach, do którego również uczęszczał. W dniu 26 IV 1983 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, pod zarzutami uczestnictwa w druku i kolportażu ulotek oraz nakłaniania rówieśników do podejmowania działalności opozycyjnej. W wyniku przeprowadzonej wówczas rewizji w miejscu zamieszkania Pana Sławomira Czyża, funkcjonariusze SB odnaleźli m. in. niekompletną drukarenkę oraz znaczki z napisem „Solidarność”. 
Po rozpoczęciu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ww. zaangażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz Konfederacji Polski Niepodległej w Katowicach. Zaliczany był przez władze bezpieczeństwa PRL do czołowych działaczy Obszaru V KPN. W ramach prowadzonej działalności Pan Sławomir Czyż zajmował się m.in. kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Był również inicjatorem i uczestnikiem szeregu nielegalnych manifestacji, organizowanych przez środowiska opozycyjne na terenie Katowic, m. in. w  listopadzie 1987 r. współorganizował demonstrację przed Katedrą Chrystusa Króla w Katowicach, a w dniu 23 III 1988 r. wziął udział w nielegalnym zgromadzeniu przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego. 
Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, Pan Sławomir Czyż w okresie od sierpnia 1987 r. do stycznia 1990 r, był objęty ciągłą kontrolą operacyjną ze strony ówczesnej Służby Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej