Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Mieczysław Adamczyk

ur. w 1918 roku w m. Krzywda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
W czasie II wojny światowej był łącznikiem NSZ-AK, pseud. „Mrówka”. W październiku 1945 r. został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia.  W 1947 r. został zwolniony na mocy amnestii. 
Od jesieni 1980 r. był zaangażowany w tworzenie rolniczych związków zawodowych, następnie współorganizował NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został wyznaczony do internowania na mocy decyzji nr 4/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Ciechanowie z 13 grudnia 1981 r., z uzasadnieniem, że ,,może kolportować wydawnictwa bezdebitowe, zorganizować grupę, która dopuści się czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych albo znieważenia organu państwowego lub organizacji politycznej”. Jednak nie został zatrzymany i ukrywał się do czasu zatrzymania w Warszawie, tj. do 28 stycznia 1982 r. (lub 29 stycznia - rozbieżność w dokumentach). Został przewieziony do Aresztu Śledczego KWMO w Ciechanowie Oddział w Mławie, a następnie internowany. Początkowo, od 2 lutego 1982 r., był osadzony w Zakładzie Karnym w Iławie, a następnie od 15 czerwca 1982 r. został przeniesiony do Zakładu Karnego w Kwidzynie. Został zwolniony 24 lipca 1982 r. na mocy decyzji nr 18/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Ciechanowie o uchyleniu internowania z 23 lipca 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania był działaczem podziemnej „Solidarności Wiejskiej” na Mazowszu, a od października 1986 r. członkiem Tymczasowego Zarządu NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN