Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Machowiak Aleksandra

Aleksandra Honorata Machowiak

ur. w 1950 roku w m. Czechowice-Dziedzice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pani Aleksandra Machowiak zd. Tyrlik jako członek NSZZ „Solidarność” od września 1980 r. współorganizowała struktury związkowe na terenie Bielska Białej, Pszczyny oraz Czechowic-Dziedzic. Weszła w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Głównym Biurze Studiów i Projektów Górniczych w Pszczynie, gdzie następnie pełniła funkcje przewodniczącej Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego działała w konspiracyjnej strukturze pod nazwą Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” „Trzeci Szereg” Region Podbeskidzie. Kolportowała wydawnictwa takie jak:. „Bibuła”, „Tygodnik Wojenny”, „Bez Knebla” sygnowane przez RKW oraz inne sygnowane  przez struktury podziemne z różnych regionów Polski takie jak: „Tygodnik Mazowsze”, „Paragraf”. 
W marcu 1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Bielsku Białej wszczęła postępowanie śledcze wobec Pani Aleksandry Machowiak, w wyniku  którego została oskarżona o udział  w okresie od 11 X 1982 r. do końca września 1983 r. w działalności nielegalnego NSZZ  „S" na terenie Czechowic-Dziedzic oraz na terenie woj. bielskiego, w tym drukowanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez RKW „Trzeci Szereg” NSZZ „S” Region Podbeskidzie. Wobec postawionych zarzutów została 7 X 1983 r. tymczasowo aresztowana i osadzona w Zakładzie Karnym w Cieszynie, a następnie w Zakładzie Karnym w Myślenicach, gdzie przebywała do 22 XII 1983 r., kiedy areszt uchylono. Ostatecznie w lipcu 1984 r. postępowanie zostało umorzone  na mocy amnestii. 
Po wyjściu na wolność nie zrezygnowała z prowadzenia działalności opozycyjnej. W latach 1984 - 1989 r. należała do zespołu redagującego „Solidarność Podbeskidzia” i zajmowała się drukowaniem biuletynu i jego kolportażem. 
W obliczu zmian ustrojowych w 1989 r. została członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność w Czechowicach-Dziedzicach, którego zadaniem było kierowanie lokalną kampanią wyborczą poprzedzającą wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r. 
Inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa na przestrzeni lat 1981-1984 w ramach spraw o kryptonimach:  „Ola" oraz  „Trzeci Szereg".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN