Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kędzierski Grzegorz

Grzegorz Stanisław Kędzierski

ur. w 1961 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
W czasie stanu wojennego należał do podziemnej organizacji Akademicki Ruch Oporu, tworzonej przez byłych członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Poznańskiej. Od stycznia do sierpnia 1982 r. Grzegorz Kędzierski wraz z innymi osobami drukował i rozpowszechniał podziemne pisma, m.in. „Poznański Tygodnik Wojenny”. Zajmował się również drukiem i kolportażem ulotek. Za swoją działalność został zatrzymany 6.09.1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu, który opuścił 2.04.1983 r. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 9.05.1983 r. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN