Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Władysław Główka

ur. w 1952 roku w m. Święciechowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Na początku lat 80. był członkiem prezydium Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Elementów Wykończeniowych Budownictwa „Metalplast” w Lesznie. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany umieszczony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie przewieziony do Ośrodka w Zakładzie Karnym w Głogowie. Powodem jego internowania była możliwość inspirowania i organizowania „wrogiej działalności”, poprzez aktywne nakłanianie do akcji strajkowych i propagowanie haseł wrogich ustrojowi PRL. Wolność odzyskał 13 stycznia 1982 r. Ponadto w latach 1982-1983 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN