Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wodecki Józef

Józef Wodecki

ur. w 1949 roku w m. Roczyny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pan Józef Wodecki był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” przy Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie. 
W latach 1982-1983 prowadził działalność w ramach podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, na terenie Andrychowa oraz Kęt, zajmując się przede wszystkim kolportażem nielegalnych wydawnictw. 
Ze względu na możliwość negatywnego oddziaływania Pana Józefa Wodeckiego na pozostałych pracowników Wytworni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie, poprzez nawoływanie do przeciwstawienia się wprowadzonym przez stan wojenny rozporządzeniom, Służba Bezpieczeństwa zadecydowała o jego internowaniu. Pan Józef Wodecki został zatrzymany w dniu 26 III 1982 r. Internowanie względem ww. ustało na mocy Decyzji o uchyleniu internowania z dnia 5 IV 1982 r. 
Mimo tego Pan Józef Wodecki był jeszcze wielokrotnie zatrzymywany przez ówczesną Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków