Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Emil Faran

ur. w 1938 roku w m. Przebendów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020
Biogram
Emil Faran (1938-2003) uczestniczył w tworzeniu struktur rolniczych niezależnych samorządnych związków zawodowych w Bieszczadach. Brał udział w okupacyjnym strajku chłopskim w Urzędzie Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych od 30.12.1980 r. do 20.02.1981 r. Jako członek komitetu strajkowego uczestniczył w negocjacjach z komisją rządową. Po wprowadzeniu stanu wojennego przechowywał dokumentację strajkową oraz dokumenty NSZZ RI „Solidarność” Regionu Bieszczadów. W latach 1983-1989 brał udział w nielegalnej działalności jako członek Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Udostępniał pomieszczenia swojego domu w Polanie i uczestniczył w składaniu nielegalnych ulotek i pism („Bieszczadnik”, „Przedświt”, „Solidarność Rolników”). Brał także udział w ich kolportażu na terenie Bieszczadów. W latach 1985-1989 udostępniał dom w Polanie do odbywania spotkań kierownictwa OKOR zapewniając utrzymanie i wyżywienie osób ukrywających się przed SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków