Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Dudek

ur. w 1956 roku w m. Trzebinia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Elektromonter w Zakładach Surowców Ogniotrwałych „Górka” w Trzebini. Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego związku, zaś od stycznia 1981 r. wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej. Związany także z Konfederacją Polski Niepodległej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Strzelcach Opolskich i Kokotku. Zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982 r.
Pod koniec 1983 r. wyemigrował do Francji. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej