Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jakubowski Zdzisław
Zdzisław Franciszek Jakubowski
ur. w 1948 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018

Biogram

W latach 1980–1981 był wiceprzewodniczącym Sekcji Kolejarzy Okręgu Zachodniego NSZZ „Solidarność” przy PKP Poznań-Franowo. Organizował kolportaż nielegalnych wydawnictw.
Za swoją działalność 18.12.1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Odmówił podpisania oświadczenia o lojalności i niepodejmowaniu działalności opozycyjnej. Z internowania został zwolniony 9.07.1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej