Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Rudkowski

ur. w 1954 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Andrzej Rudkowski, pracownik Akademii Medycznej w Gdańsku. 
W 1982 r. wziął udział w organizowanym przez podziemną "Solidarność", wielotysięcznym pochodzie ulicznym z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pochód przerodził się w zamieszki z funkcjonariuszami MO, którzy użyli wobec demonstrujących gazu łzawiącego. Pan Andrzej Rudkowski został zatrzymany pod zarzutem uczestnictwa w zbiegowisku ulicznym. 8 maja 1982 r. został osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Śledztwo przeciwko niemu toczyło się w trybie doraźnym. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 19 października 1982 r. Pan Andrzej Rudkowski został uniewinniony od zarzucanego mu czynu. 19 października 1982 r. został zwolniony z aresztu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej