Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Frąk Paweł
Paweł Krzysztof Frąk
ur. w 1945 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015

Biogram

Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku zaangażował się w działalność tego związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 13-16.12.1981 r., aktywnie uczestniczył  w strajku okupacyjnym w WSK Świdnik. Po pacyfikacji strajku włączył się w odbudowę struktur związkowych i aktywnie uczestniczył w pracach podziemnej zapasowej Komisji Zakładowej w WSK. Zaangażowany był w kolportaż wydawanego w Świdniku biuletynu „Grot” i innych wydawnictw nielegalnych. Prowadził szeroką działalność kolportażowo-wydawniczą. W ramach działającej przy Tymczasowym Zarządzie Regionu Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” pełnił funkcję koordynatora kolportażu w większych zakładach pracy Lubelszczyzny. Zorganizował skrzynkę kolportażową w domu, w którym mieszkał. Jako członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej utrzymywał aktywny kontakt z członkami kierownictwa TZR i innymi działaczami podziemnej Solidarności. Z powodu działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” w 1983 r. i 1984 r. toczyły się wobec Pawła Frąka postępowania prokuratorskie. Na mocy amnestii postępowania karne umorzono. W dniu 4.07.1983 r. podczas kolportażu ulotek z apelem o udział w manifestacji w Lublinie 10 lipca w rocznicę Lubelskiego Lipca, Paweł Frąk został zatrzymany i aresztowany. W jego domu wielokrotnie przeprowadzano przeszukania. Po przeszukaniu 15.02.1984 r. został ponownie zatrzymany na 48 godzin. Po kolejnym przeszukaniu w dniu 10.07. 1985 r. zatrzymano P. Frąka do dyspozycji sądu. W dniu 12.07.1985 r. Sąd Rejonowy w Lublinie skazał go na 1 rok pozbawienia wolności i 70.000 zł grzywny. Orzeczona kara została objęta amnestią. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN