Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bitka Zbigniew

Zbigniew Józef Bitka

ur. w 1957 roku w m. Opole
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015
Biogram
Pan Zbigniew Józef Bitka był aktywnym działaczem niepodległościowym już od roku 1976, kiedy to zajmował się przede wszystkim kolportażem wydawnictw bezdebitowych. We  wrześniu 1980r. zakładał, a następnie redagował „Test. Pismo Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego” .
W 1981r. Zbigniew Bitka został aktywnym członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej oraz współorganizował Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Współtworzył, a następnie został wiceprzewodniczącym NZS w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W latach 80. organizował liczne protesty i manifestacje, min.: marsz w obronie braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków. Zaangażowany był w organizację wykładów, odczytów, a w latach 1982-1984 związany był z poznańskim pismem „Solidarność Walcząca”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej