Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Bogdan Mika

ur. w 1966 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Grzegorz Mika był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Hucie „Florian” w Świętochłowicach oraz członkiem grupy oporu działającej przy parafii Św. Jadwigi w Sosnowcu. Od marca 1988 r do czerwca 1989 r. działał w strukturze MKZ NSZZ „Solidarność” w Świętochłowicach, kolportował wydawnictwa bezdebitowe, uczestniczył w demonstracjach, wykonywał zadania zlecane przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków