Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Furmaniak

ur. w 1958 roku w m. Ozorków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Pracownik Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Morfeo” w Ozorkowie. Został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW nr 1636 w Chełmnie w dniu 5 listopada 1982 r. Rozkazem nr 228 z dnia 10 listopada 1982 r. został przydzielony do kompanii inżynieryjno drogowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 2 lutego 1983 r. został skreślony  z ewidencji,  po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN