Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łochwicki Marek

Marek Łochwicki

ur. w 1948 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Pan Marek Łochwicki w 1980 r. jako przedstawiciel Bałtyckiej Agencji Artystycznej uczestniczył w Strajku Sierpniowym, następnie został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” BART.  W listopadzie 1980 r. był współorganizatorem oraz członkiem komitetu strajkowego Strajku Okupacyjnego Pracowników Kultury w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Na I Krajowym Zjeździe Delegatów  w 1981 r. pracował w kierownictwie Biura Prasowego. W okresie od wprowadzenia stanu wojennego do 1989 r. uczestniczył w organizacji i realizacji „podziemnej” produkcji filmowej utrwalając głównie wydarzenia związane z działaniami struktur zdelegalizowanej „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie: