Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Waliszewski Jan

Jan Nikodem Waliszewski

ur. w 1963 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 482/2017
Biogram
Jan Waliszewski w okresie studiów na Politechnice Łódzkiej w latach 1982-1988 uczestniczył w działalności antykomunistycznej. Od 1982 r. brał udział w kolportażu ulotek i wydawnictw niezależnych, m.in. „Solidarności Walczącej”, „Głosu Akademickiego” i „Biuletynu Informacyjnego NZS UŁ”. W latach 1984-1985 zajmował się redagowaniem materiałów informacyjnych Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego PŁ oraz uczestniczył w ogólnopolskich zebraniach działaczy samorządu studenckiego. W latach 1986-1988 był członkiem podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów PŁ i reprezentantem NZS PŁ w Komisji Krajowej Związku. Brał udział w spotkaniach we Wrocławiu i Warszawie zmierzających do odtworzenia jawnej reprezentacji NZS. W latach 1987-1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków