Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Elżbieta Magdalena Marciniak-Cierzniakowska
ur. w 1960 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Elżbieta Marciniak-Cierzniakowska była pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Bydgoszczy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w prowadzenie podziemnej działalności w ramach zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. Należała do grupy kolporterów prasy niezależnej i wydawnictw podziemnych w województwie bydgoskim. Działała też w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele Św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy, zajmując się m.in. wypłacaniem zasiłków osobom represjonowanym z powodów politycznych i ich rodzinom. W 1983 r. współuczestniczyła w nagrywaniu audycji Radia „Solidarność” w Bydgoszczy i odczytywała emitowane komunikaty.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa do 1986 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, Gdańsk 2010
S. Pastuszewski, D. Rudnicki, "Czasopiśmiennictwo w woj. bydgoskim w latach 1980-1992. Zarys bibliograficzny.", Bydgoszcz 1993

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN