Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Elżbieta Magdalena Marciniak-Cierzniakowska

ur. w 1960 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Elżbieta Marciniak-Cierzniakowska była pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Bydgoszczy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w prowadzenie podziemnej działalności w ramach zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. Należała do grupy kolporterów prasy niezależnej i wydawnictw podziemnych w województwie bydgoskim. Działała też w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele Św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy, zajmując się m.in. wypłacaniem zasiłków osobom represjonowanym z powodów politycznych i ich rodzinom. W 1983 r. współuczestniczyła w nagrywaniu audycji Radia „Solidarność” w Bydgoszczy i odczytywała emitowane komunikaty.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa do 1986 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, Gdańsk 2010
    • S. Pastuszewski, D. Rudnicki, "Czasopiśmiennictwo w woj. bydgoskim w latach 1980-1992. Zarys bibliograficzny.", Bydgoszcz 1993
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN