Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawełczyk Grzegorz

Grzegorz Andrzej Pawełczyk

ur. w 1950 roku w m. Szczawno-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Pan Grzegorz Pawełczyk od 1980 r. członek i aktywny działacz NSZZ „Solidarność”,  współorganizował  struktury związkowe w Zespole Elektrowni Jaworzno. 
Od dnia 13 XII 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej NSZZ „S” przy Zespole Elektrowni Jaworzno. Był inicjatorem wielu akcji protestacyjnych przeciwko ówczesnym władzom państwowym podjętych w latach 1981-1982 na terenie elektrowni Jaworzno. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w dniu 20 XII 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich. Przebywał także w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, skąd został zwolniony w dniu 15 VII 1982 r.  Jako internowany organizował akcje protestacyjne jak wywieszanie transparentów z napisem „Solidarność” oraz kilkakrotnie podejmował głodówkę jako wyraz sprzeciwu wobec bezprawnego i bezpodstawnego  internowania, domagając się zwolnienia wszystkich internowanych. Na skutek wycieńczenia organizmu w dniu 24 VI 1982 r. trafił do szpitala w Lesku, później do szpitala w Krakowie, gdzie przebywał do czasu uchylenia decyzji o internowaniu. 
W obliczu zmian ustrojowych w 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Jaworznie, którego zadaniem było kierowanie lokalną kampanią wyborczą poprzedzającą wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r. 
Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w ramach spraw operacyjnych o kryptonimach: „Działacz” oraz „Powrót”, prowadzonych na przestrzeni lat 1981-1986 oraz 1989. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN