Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Meks Lech

Lech Tadeusz Meks

ur. w 1951 roku w m. Milanówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. W okresie od stycznia 1982 r. do czerwca 1982 r. uczestniczył w konspiracyjnych zebraniach członków zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”. Zajmował się kolportażem ulotek na terenie Kielc i Starachowic. Został oskarżony o „nieodstąpienie od działalności związkowej i kolportowanie ulotek w imieniu NSZZ „Solidarność”. Od dnia 10 czerwca 1982 r. do 30 lipca 1982 r. był tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu z dnia 30 lipca 1982 r. został skazany na 3 lata więzienia oraz karę pozbawienia praw publicznych na okres 4 lat. Został zwolniony 21 kwietnia 1983 w wyniku ułaskawienia.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN