Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pastuszewski Bronisław

Bronisław Pastuszewski

ur. w 1947 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Bydgoszczy. Od października 1980 r. zasiadał w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WPK. W okresie od czerwca do października 1981 r. był członkiem zespołu redakcyjnego „Serwisu Informacyjnego”, pisma NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Kolportował prasę podziemną w Bydgoszczy oraz redagował i drukował pismo „Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność”, do którego pisał również teksty. W latach 1982-1988 współpracował z podziemnym Zarządem Regionu oraz współorganizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. 1 września 1983 r. został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Łodzi na karę grzywny za udział w demonstracji. W 1984 r. pełnił rolę redaktora naczelnego i wydawcy pisma „Wieści Obozowe. Wydawnictwo poświęcone sytuacji w krajach komunistycznych” oraz redaktora naczelnego „Bydgoskiego Podziemnego Serwisu Informacyjnego Solidarność”. 
16 kwietnia 1985 r. został zatrzymany, dzień później tymczasowo aresztowany, a następnie skazany przez Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy wyrokiem z 28 listopada 1985 r. na 1 rok i 3 miesiące więzienia za druk i kolportaż materiałów niezależnych. Po zwolnieniu, które nastąpiło 19 grudnia 1985 r., nadal pełnił funkcję redaktora naczelnego ww. wydawnictw. W latach 1988-1989 był współpracownikiem pisma „Wiadomości Wolnych Związków”. W 1989 r. organizował kampanię wyborczą w strukturach Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Bydgoszczy w wyborach 4 czerwca.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN