Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chudzik Sławomir

Sławomir Cezary Chudzik

ur. w 1934 roku w m. Łomża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Sławomir Chudzik w latach 1983 – 1988 współpracował z podziemnymi strukturami „Solidarności”. Należał do Związku Polskich Artystów Plastyków w Białymstoku. Wykonywał projekty plastyczne plakatów, druków i wydawnictw podziemnych. Po zawieszeniu działalności ZPAP jako jeden z członków zarządu doprowadził do przełożenia planowanego na 1 maja 1983 r.  terminu wystawy prac malarskich na wrzesień. Miała być to odpowiedź na decyzję władz o zawieszeniu związku. Należał do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z inicjatywy członków białostockiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Na początku 1985 r. po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki współorganizował w Białymstoku ogólnopolską wystawę malarską poświęconą temu wydarzeniu i postaci księdza. Był współorganizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej. W rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego w roku 1985, zaprojektował i wydrukował bloczek poczty podziemnej z Marszałkiem, a także bloczek poczty „Solidarności”, na którym umieszczono wizerunek księdza Popiełuszki. Bloczki te kolportowano w regionie i całym kraju. Fundusze pozyskiwane ze sprzedaży znaczków współfinansowały imprezy w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz pokrywały wydatki związane z wydawaniem periodyku „SŁOWA”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Początki „Solidarności” w Północno – Wschodniej Polsce (1980 – 1981), red. T. Danilecki, Białystok 2005.
    • B. Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013.