Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kropielnicki Czesław
Czesław Andrzej Kropielnicki
ur. w 1939 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018

Biogram

Należał do Grup Specjalnych RKW a następnie do Grup Oporu „Solidarni” w okresie od 1981 r. do 1989 r. W latach 1981-1983 był szefem i głównym dyspozytorem transportu Grup Specjalnych RKW. Był członkiem Sekcji Informacji Defensywnej GO „S”. Aktywnie uczestniczył w zdobywaniu dokumentów na potrzeby legalizacji. Przekazywał informacje o działaniach SB i MO oraz dostarczał dokumenty do tworzenia falsyfikatów. W barze „Hutnik” prowadził magazyn farb i materiałów poligraficznych, zatrudniał tam także zwolnionych z pracy i ściganych przez SB. Od 1984 r. był współwłaścicielem firmy „Pacz”, wystawiał oficjalne zamówienia na papier na potrzeby drukarni „Rytmu”. Kolportował hurtowe ilości nielegalnych wydawnictw.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków