Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borkowski Zenon

Zenon Piotr Borkowski

ur. w 1951 roku w m. Zaolszynie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
W latach 1980-1981 był jednym z najaktywniejszych działaczy na rzecz tworzenia ogniw Solidarności Wiejskiej  na terenie woj. siedleckiego, zwłaszcza w gminie Trzebieszów. Był  także członkiem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ „Solidarność” RI. Współorganizował i brał aktywny udział w ogólnopolskim strajku okupacyjnym NSZZ „Solidarność” RI w Siedlcach w dniach 5.11-14.12.1981 r. Po wyjściu ze strajku 14.12.1981 r. został zatrzymany, a następnie za prowadzenia działalności związkowej i politycznej internowany i osadzony w ZK w Białej Podlaskiej, we Włodawie, Ośrodku Odosobnienia w Lublinie i Kwidzynie. Po zwolnieniu z internowania 24.09.1982 r. wielokrotnie prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz dokonywano przeszukań w miejscu zamieszkania. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu zaangażowany był w kolportaż wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” i innej literatury bezdebitowej, brał także udział w akcjach ulotkowych. Był członkiem grupy działaczy związkowych występującej z inicjatywą rejestracji „Solidarności Rolników Indywidualnych” na terenie woj. siedleckiego. Współorganizował i aktywnie uczestniczył w uroczystościach religijno-patriotycznych i manifestacjach rocznicowych w Siedlcach i w Warszawie. Był także pomysłodawcą i współorganizatorem odbudowy kopców bohaterów narodowych w woj. siedleckim. Zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rolników, skupiającego większość czołowych aktywistów b. NSZZ RI „Solidarnośc”.  Z tego powodu był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie. Formą represji wobec Zenona Borkowskiego było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN