Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łuczak Jan

Jan Łuczak

ur. w 1948 roku w m. Bowyczyny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016
Biogram
Jan Łuczak był współorganizatorem i członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Technicznych „Uniprot” w Łodzi, gdzie od lutego 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. 14.12.1981 r. współorganizował strajk na terenie Zakładów „Uniprot”, w tym samym dniu został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, a następnie przetransportowany do Aresztu Śledczego w Łodzi. 
Wyrokiem z 21.01.1982 r. Sąd Wojewódzki w Łodzi uznał go winnym kierowania akcją strajkową i skazał na trzy lata pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na okres dwóch lat. Karę odbywał w zakładach karnych w Łodzi, Łęczycy i Hrubieszowie w okresie od 5.01.1982 r. do chwili warunkowego zwolnienia w dniu 13.04.1983 r. 
Po wyjściu na wolność organizował zbiórki pieniężne na rzecz więzionych i kolportował nielegalne wydawnictwa, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walczącą”, „Biuletyn Łódzki”. W kwietniu 1984 r. wyemigrował do Australii, gdzie uczestniczył w demonstracjach i głodówkach (m.in. w proteście przeciw zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki) i skąd współorganizował pomoc finansową i poligraficzną dla podziemnych struktur łódzkiej „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków