Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mazurkiewicz Stanisław

Stanisław Jan Mazurkiewicz

ur. w 1964 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017
Biogram
Podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim zaangażował się w działalność opozycyjną w ramach Konfederacji Polski Niepodległej. W 1986 r. współzałożył i został przewodniczącym Akademickiej Organizacji „Orzeł Biały”. Organizował kolportaż wydawnictw KPN-u,  był redaktorem czasopisma „Orzeł Biały” oraz brał udział w manifestacjach patriotycznych i akcjach ulotkowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • A. Anusz, Ł. Perzyna, Konfederacja. Recz o KPN. Warszawa 2009
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności