Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mazurkiewicz Stanisław
Stanisław Jan Mazurkiewicz
ur. w 1964 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017

Biogram

Podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim zaangażował się w działalność opozycyjną w ramach Konfederacji Polski Niepodległej. W 1986 r. współzałożył i został przewodniczącym Akademickiej Organizacji „Orzeł Biały”. Organizował kolportaż wydawnictw KPN-u,  był redaktorem czasopisma „Orzeł Biały” oraz brał udział w manifestacjach patriotycznych i akcjach ulotkowych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

A. Anusz, Ł. Perzyna, Konfederacja. Recz o KPN. Warszawa 2009

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności