Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tomaszewska Ewa

Ewa Tomaszewska

ur. w 1947 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Od 1980 r. była aktywną działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, współpracowała m.in. z Komisją Interwencji i Praworządności Regionu Mazowsze. 
18 stycznia 1982 r. została zatrzymana i internowana w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, a następnie była przetrzymywana w ośrodku w Gołdapi, gdzie podjęła głodówkę, w wyniku której musiała zostać poddana leczeniu szpitalnemu. Decyzją z 21 lipca 1982 r.  została zwolniona z internowania.
Nie zaprzestała działalności niepodległościowej, organizowała pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, zajmowała się także kolportażem podziemnych wydawnictw. 
W dniu 6 grudnia 1983 r. została aresztowana za próbę wmurowania tablicy upamiętniającej pacyfikację KWK Wujek i oskarżona m.in. o znieważenie funkcjonariuszy. Więziona była w Areszcie Śledczym w Katowicach, Lublińcu i Krakowie. W kwietniu 1984 r. została zwolniona ze względu na stan zdrowia, sprawę ostatecznie umorzono na mocy przepisów o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN