Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Falkowski Stanisław

Stanisław Falkowski

ur. w 1938 roku w m. Filipy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Uczestniczył w opozycji niepodległościowej od połowy lat 70-tych. Utrzymywał kontakty z opozycją siedlecką oraz z działaczami KOR z całego kraju. Był także dostarczycielem literatury bezdebitowej do Sokołowa Podlaskiego. W 1980 roku kierował działającą na terenie Sokołowa Podlaskiego grupą młodzieżową, która wykonywała napisy nawołujące do bojkotu wyborów do sejmu i Rad Narodowych. Wraz ze skupioną wokół niego młodzieżą zaangażował się także w kolportaż ulotek, podziemnej prasy i książek. W 1980 roku czynnie zaangażował się i pomagał w tworzeniu struktur niezależnych związków zawodowych zarówno robotniczych jak i rolniczych. Plebania w Sokołowie, gdzie był wikariuszem, była miejscem spotkań ludzi, którzy organizowali te nowopowstające struktury związkowe. Ksiądz Falkowski brał udział w ogólnopolskim strajku okupacyjnym NSZZ „S” RI w Siedlcach w dniach 5.11-14.12.1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego mimo utrudnień ze strony SB nadal czynnie wspierał  podziemną Solidarność. Odwiedzał w więzieniach uwięzionych przyjaciół, którzy działali w Solidarności i pomagał materialnie rodzinom internowanych. Współorganizował i aktywnie uczestniczył w uroczystościach religijno-patriotycznych i manifestacjach rocznicowych w Siedlcach i w Sokołowie Podlaskim przy pomniku ks. Brzóski. Za zorganizowanie i prowadzenie manifestacji przy pomniku ks. Brzóski w dniu 23 maja 1985 r. został ukarany przez Kolegium ds. wykroczeń w Sokołowie grzywną w wysokości 50000 zł. Zaangażowany był także w tworzenie i działalność Duszpasterstwa Rolników, skupiającego większość czołowych aktywistów b. NSZZ RI „S”. Spotkania osób związanych z Duszpasterstwem Rolników odbywały się regularnie w Niecieczy, gdzie od 1982 roku był proboszczem. W latach 1987-1989 ksiądz Falkowski był także organizatorem i gospodarzem spotkań, także z udziałem osób z innych województw, zmierzających do reaktywowania związku „Solidarność” Rolników Indywidualnych.  Z tego powodu był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie.
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności