Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kurasiński Julian

Julian Kurasiński

ur. w 1925 roku w m. Trzeboś
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Julian Kurasiński (1925-2003) w latach 1980-1981 współpracował w tworzeniu struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników „Solidarność Wiejska” w Trzebosi w gminie Sokołów Młp. Na początku 1981 r. brał udział w strajku chłopskim w Rzeszowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. Od listopada 1983 r. był członkiem założycielem Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników (w ramach struktury OKOR). Współpracował także z „Solidarnością Walczącą”. W latach 1983 -1989 brał udział w uroczystościach rocznicowych podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w Rzeszowie, za co był zatrzymany w dniu 17.02.1985 r. Uczestniczył w kolportażu nielegalnych pism chłopskich „Solidarność Rolników”, „Wieści”, „Solidarność Zwycięży”, „Galicja” a także wydawanych w języku ukraińskim przez „Solidarność Walczącą” biuletynów oraz egzemplarzy Biblii. Był aktywnym członkiem Duszpasterstwa Rolników. W latach 1988-1989 był członkiem Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność” oraz organizował NSZZ RI „Solidarność” na terenie Rzeszowszczyzny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    •  D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005,
    •  M. Stręk, Solidarność trwa. Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989, Rzeszów 2005,
    •  Jerzy Klus, Andrzej Lignarski, Janusz Szkutnik, Dwadzieścia lat Solidarności. Kalendarium Rzeszowskie, Rzeszów 2000