Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Stanisław Kucharski
ur. w 1948 roku w m. Sianów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2015

Biogram

Jerzy Kucharski był zatrudniony w Naukowo - Produkcyjnym Centrum Półprzewodników Zakładów Przemysłu Elektronicznego „Kazel” z siedzibą w Koszalinie. W dniu 05.11.1982 r. został powołany  na  ćwiczenia  wojskowe  do JW. nr 1636 w Chełmnie, a następnie rozkazem nr 228 z dnia 10.11.1982 r. został przydzielony do 6 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju,  a jedynie służyło w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 03.02.1983 r. Jerzy Kucharski został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN