Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Witold Oliwa

ur. w 1945 roku w m. Karłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Pan Zbigniew Witold Oliwa od 26 do 29 maja 1966 r. brał udział w walkach ulicznych mieszkańców Brzegu przeciwko Zmotoryzowanym Odwodom Milicji Obywatelskiej (ZOMO) z powodu eksmisji księży z lokali parafialnych. 
W sierpniu 1980 r. współorganizował strajki jako uczestnik Komitetu Strajkowego w Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet w Brzegu. We wrześniu 1980 r. wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Od grudnia 1981 do lutego 1989 r. przewodniczył Tymczasowej Komisji Zakładowej, od lutego 1982 do lutego 1989 r. – Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Ziemi Brzeskiej. W latach 1982–1989 był członkiem zaprzysiężonym Solidarności Walczącej, a jednocześnie współpracownikiem podziemnej „Solidarności” Rolników Indywidualnych Ziemi Brzeskiej. Od grudnia 1981 do 1983 r. współorganizował Komitet Pomocy Internowanym i Aresztowanym w Brzegu. Od 1982 do 1990 r. współpracował z kurią wrocławską i opolską, pomagając osobom represjonowanym oraz ich rodzinom. W latach 1983–1990, jako animator Duszpasterstwa Ludzi Pracy (DLP) przy parafii św. Mikołaja w Brzegu, organizował msze św. za Ojczyznę, pielgrzymki, Brzeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, a także spotkania z ludźmi kultury i nauki. Przyczynił się do zamontowania tablic poświęconych m.in. zbrodni katyńskiej oraz ofiarom stanu wojennego. Od kwietnia 1988 do października 1989 r. był objęty kontrolą operacyjną z uwagi na działalność w DLP. 
W latach 1982–1989 Pan Zbigniew Witold Oliwa był współzałożycielem, redaktorem i drukarzem podziemnego czasopisma „Prostownik” oraz drukarzem konspiracyjnych gazet „Z Dnia na Dzień” i „Solidarność Walcząca”. W okresie 1982–1989 organizował sieć kolportażu, a zarazem kolportował niezależne publikacje, m.in.: „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Jednością Silni”, „Gross Rosen”, „Tygodnik Mazowsze”, „Hutnik” (pismo wydawane w Krakowie), „Bez Cenzury”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Region”, „Ogniwo”, „Promieniści”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, a ponadto ulotki oraz książki. Od maja do czerwca 1988 r. był współorganizatorem pomocy finansowej dla osób represjonowanych po strajku w Hucie im. Lenina. W latach 1988–1990 należał do Regionalnej Komisji Wykonawczej (RKW) NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. Od lutego 1989 r. przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu „Solidarności” w Agromecie, jak również Międzyzakładowemu Komitetowi Organizacyjnemu RKW Dolny Śląsk w Brzegu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-1989, t. 3, red. G. Waligóra i in., Warszawa 2019.
    • Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-1989, t. 4, red. J. Olaszek i in., Warszawa 2020.