Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Romański Stanisław

Stanisław Romański

ur. w 1953 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2017
Biogram
Stanisław Romański, instruktor w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Elblągu, prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989.
Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
W okresie stanu wojennego był internowany od 19.12.1981 r. do 7.12.1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Iławie oraz Kwidzynie. 
W dniu 14.08.1982 r. został pobity podczas pacyfikacji protestu internowanych w O. O. w Kwidzynie. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną, był kolporterem wydawnictw podziemnych (m. in. „Biuletyn Informacyjny NSZZ „S” Regionu Elbląskiego”, „Głos”). W 1988 roku dwukrotnie skazywany przez kolegium ds. wykroczeń na kary grzywny za przygotowywanie oraz kolportaż ulotek, w tymże roku przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „Solidarności” w Zakładach Mechanicznych „Zamech”, następnie został członkiem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” w Elblągu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN