Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Toczek Ryszard

Ryszard Leszek Toczek

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Ryszard Toczek był członkiem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej „C. Hartwig” w Gdańsku. Za zorganizowanie i kierowanie strajkiem załogi zakładu w grudniu 1981 r. został tymczasowo aresztowany w dniu 18.12.1981 r. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 5 lat pozbawienia wolności oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych. Na mocy ustawy o amnestii karę pozbawienia wolności złagodzono do 2,5 roku. Orzeczoną karę odbywał od 15.02.1982 r. w Zakładzie Karnym w Koronowie, skąd dnia 09.04.1982 r. został przeniesiony do ZK w Potulicach, a następnie w dniu 08.09.1983 r. do ZK w Braniewie. Zakład Karny opuścił dnia 04.07.1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej