Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bratkowski Jacek

Jacek Ryszard Bratkowski

ur. w 1958 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Jacek Bratkowski w czasie stanu wojennego jako rezerwista został powołany do odbycia trzymiesięcznego szkolenia - od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. - w Jednostce Wojskowej nr 1636 w Chełmnie (9 Pomorski Pułk Pontonowy) i przydzielony do 8 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w tej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, ale było dotkliwą represją polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie od społeczeństwa oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antykomunistycznej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.”, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN