Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Wacław Tylenda

ur. w 1937 roku w m. Suwałki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 171/2018
Biogram
Tadeusz Wacław Tylenda od listopada 1980 r. współorganizował NSZZ „Solidarność” i był przewodniczącym Komisji Zakładowej w PKS Suwałki. 12 listopada 1980 r. uczestniczył w spotkaniu ustanawiającym Międzyzakładowy Komitet Założycielski w Suwałkach, którego został przewodniczącym. Od lutego 1981 r. pełnił funkcję szefa Delegatury MKZ Pojezierze w Suwałkach. 9 kwietnia 1981 r. uchwałą zjazdu delegatów powołującej MKZ Region Pojezierze został jego wiceprzewodniczącym (funkcję sprawował kilka dni – sam z niej zrezygnował). Od marca 1981 r. był członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Suwałkach. Z powodu swojej działalności w „Solidarności” został internowany 13 grudnia 1981 r. Był więziony w Areszcie Śledczym w Suwałkach (Ośrodek Odosobnienia w Suwałkach), a od 5 kwietnia 1982 r. w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, mimo stwierdzonej przez lekarza konieczności leczenia szpitalnego. W maju 1982 r. podjął głodówkę. Został zwolniony 2 czerwca 1982 r.
W latach 1982-1989 Tadeusz Tylenda działał w podziemiu jako kolporter niezależnych wydawnictw, uczestnik Mszy Św. za Ojczyznę w parafii św. Aleksandra w Suwałkach, organizator wyjazdu na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki. Z powodu „używania w miejscu publicznym znaku Solidarności”, Wydział Śledczy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Suwałkach skierował 3 listopada 1984 r. wniosek o ukaranie go do kolegium. Od 1985 r. Tadeusz Tylenda był członkiem tajnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze. Od 1986 r. pracował w redakcji podziemnego pisma „Kres”, a od kwietnia do lipca 1989 r. był członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu Pojezierze NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Zwolski, NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze, w: NSZZ „Solidarność”, t. 5 Polska Środkowo-wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010