Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gołąb Jan
Jan Władysław Gołąb
ur. w 1956 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016

Biogram

W 1985 r. w Warszawie brał udział w emisji sygnału telewizyjnego zakłócającego audycje o charakterze propagandowym. W trakcie jednej z akcji, podczas której wyemitowano w dniu 9 października 1985 r. sygnał zakłócający telewizyjne przemówienie gen. Jaruzelskiego (na ekranach okolicznych telewizorów pojawił się napis nawołujący do bojkotu wyborów parlamentarnych) został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa. W wyniku przeprowadzonego przeszukania mieszkania znaleziono drugoobiegowe wydawnictwa. 
Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi z 11 października 1985 r. został skazany na 3 lata więzienia. Przebywał w aresztach śledczych Warszawa- Służewiec oraz Warszawa-Mokotów. Z aresztu został zwolniony 21 lutego 1986 r. na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18 lutego 1986 r. Z powodu wyżej opisanej działalności w latach 1985-1987 posiadał zastrzeżenie wyjazdów za granicę.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN