Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bobryk Adam

Adam Bobryk

ur. w 1967 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2017
Biogram
W latach 1982-1989 drukował i organizował kolportaż ulotek, biuletynów, znaczków poczty podziemnej, bezdebitowej prasy i książek. Uczestniczył w akcjach plakatowych i ulotkowych. Za swoją działalność opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa i objęty postępowaniem Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, zakończonym w dniu 1.08.1984 r., umorzeniem i zastosowaniem ustawy o amnestii z dnia 31.07.1984 r. W okresie 1984-1986 prowadził aktywną działalność opozycyjną w konspiracyjnych strukturach związku NSZZ „Solidarność” działających na terenie Lublina i Siedlec. W okresie 1984-1987 zajmował się publikacją czasopism Wydawnictwa „Metrum”, biuletynów Agencji Informacyjnej „S” i Krajowej Agencji Terenowej. W czasie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w okresie 1986-1990 działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W tym czasie był redaktorem i drukarzem kilkudziesięciu opozycyjnych gazet i wydawnictw, między innymi w założonym przez siebie Wydawnictwie im. Stefana Okrzei, gazet zakładowych, pism rolników indywidualnych, NZS i PPS w Siedlcach, Lublinie i Pionkach. W 1987 roku wraz z grupą osób podjął próbę reaktywacji Polskiej Partii Socjalistycznej, był przewodniczącym tej partii w Okręgowych Komitetach Politycznych w Siedlcach i Lublinie, oraz członkiem Rady Politycznej i wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności