Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lasek Mirosław

Mirosław Lasek

ur. w 1952 roku w m. Sandomierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Ekonomista w Zespole Elektrociepłowni Kraków (ZEC). Członkiem NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach zakładowej „Solidarności”. W 1987 r. wszedł w skład zakładowej rady pracowniczej, reprezentując w niej interesy podziemnej „Solidarności”. 
Od połowy 1988 r. był zaangażowany w odtworzenie jawnych struktur związkowych w ZEC. Członek powołanego w dniu 19 września 1988 r. Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • A. Gliksman, „Leksykon ludzi małopolskiej „Solidarności”, t. 1, Kraków 2012
    • "Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty", oprac. Z. Solak, J. Szarek we współpracy z H. Głębockim, J. Nowak, A. Rolińskim, Kraków 2005