Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kałahurski Leszek

Leszek Czesław Kałahurski

ur. w 1961 roku w m. Zabrze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Leszek Kałahurski był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów działającego przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 
Po 13 XII 1981 r. zaangażował się w działalność opozycyjną. Uczestnik strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowanym przez studentów w/w uczelni. Był działaczem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR-u, działaczem ośrodków Duszpasterstwa Akademickiego w Gliwicach. Do dnia 24 III 1982 r. zajmował się produkcją i kolportażem pism i ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” i KPN, m.in.: Serwis Informacyjny Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, „Bibuła”- biuletyn Miejskiego Komitetu Oporu NSZZ „Solidarność” w Zabrzu. Był także posiadaczem licznych wydawnictw bezdebitowych. Brał udział w tworzeniu redakcji wydawnictw niezależnych takich jak: „Omega”, „Wektory”, „Nowa Ława, dodatkowo nawiązał współpracę z działaczami podziemnych struktur „Solidarności”. 
W marcu 1982 r. został objęty inwigilacją w ramach prowadzonej przez Wydział Śledczy KW MO w Katowicach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Podziemie”. W czasie prowadzenia powyższej sprawy w dniu 24 III 1982 r. dokonano przeszukania mieszkania Leszka Kałahurskiego podczas którego zakwestionowano nie tylko prasę podziemną i wydawnictwa bezdebitowe, ale również materiały służące do ich produkcji. Zebrany materiał dowodowy był podstawa do internowania Pana Leszka Kałahurskiego w dniu 24 III 1982 r., następnie do wydania przez Wojskową Prokuraturę Garnizonowa w Gliwicach postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i sporządzeniu aktu oskarżenia. W dniu 7 IV 1982 r. Pan Leszek Kałahurski został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. W dniu 5 V 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazał Pana Leszka Kałahurskiego na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności  w zawieszeniu na 4 lata. Tego samego dnia w/w został zwolniony z aresztu. 
Ponownie internowany w dniu 6 V 1982 r. i przewieziony do ośrodka odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, następnie do Łupkowa, skąd został zwolniony w dniu 12 VII 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej