Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bosiacki Roman

Roman Wacław Bosiacki

ur. w 1964 roku w m. Gorzów Wlkp.
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
Roman Wacław Bosiacki – działalność opozycyjną rozpoczął będąc uczeniem Technikum Budowlanego w Gorzowie Wlkp. Od stycznia 1982 r. był współinicjatorem i działaczem Młodzieżowego Ruchu Oporu (MRO) w Gorzowie Wlkp. Brał aktywny udział w manifestacjach i demonstracjach w Gorzowie przeciwko stanowi wojennemu. Utrzymywał kontakty z osobami działającymi w strukturach podziemnej „Solidarności”. Od października 1982 r. współredagował, drukował i kolportował pismo MRO „Iskra”.
 Za swoją działalność w dniu 13.11.1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze, został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. Zwolniony w dniu 19.11.1982 r. W lutym 1983 r. wyrokiem Sądu Garnizonowego skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności (przy czym sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary na okres 3 lat oraz na okres próby oddał skazanego pod dozór kuratora sądowego). Dodatkowo zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 2400 zł oraz koszty postępowania karnego.
Pomimo stosownych represji Pan Roman Bosiacki kontynuował swoją działalność opozycyjną w Młodzieżowym Ruchu Oporu (w sierpniu 1983 r. zmieniono nazwę na Ruch Młodzieży Niezależnej). Angażował się w akcje ulotkowo-kolportażowe, w malowanie haseł antykomunistycznych w miejscach publicznych. Aktywnie uczestniczył w kolportowaniu nielegalnych wydawnictw takich jak „Feniks”, „Szaniec” i „Sokół”. Roman Bosiacki był w regularnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa (1982-1990), czego dowodem były rewizje, zatrzymania, przesłuchania i rozmowy ostrzegawcze. Formą represji było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN