Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lehman Andrzej

Andrzej Jan Lehman

ur. w 1964 roku w m. Myślenice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Od grudnia 1981 r. do września 1982 r. był członkiem podziemnej organizacji działającej w Legnicy pod nazwą Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży. W tym czasie brał udział w pracach organizacyjnych tej grupy oraz w tworzeniu ulotek i plakatów, a następnie kolportowaniu ich w II Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy i na terenie miasta.
Zajmował się też werbowaniem nowych członków organizacji. W związku z tą aktywnością został zatrzymany 15 listopada 1982 r. i przesłuchany w charakterze podejrzanego popełnienia czynu z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym, o to że na terenie Legnicy „wraz z innymi osobami sporządzał i rozpowszechniał ulotki, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Postępowanie w tej sprawie zostało ostatecznie umorzone przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu 24 listopada 1982 r. 
W następnych latach, aż do 1989 r., prowadził działalność jako kurier niezależnych wydawnictw pomiędzy ośrodkami w Legnicy i Wrocławiu. Ponadto organizował kółko samokształceniowe dla uczniów szkół średnich przy parafii św. ap. Piotra i Pawła w Legnicy. Był także współorganizatorem spotkań działaczy opozycyjnych przy Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Legnicy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków