Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bugno Marek

Marek Bugno

ur. w 1960 roku w m. Zagórzany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011
Biogram
Był pracownikiem Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych  „Glinik” w Gorlicach. W 1983 r podjął się kolportowania ulotek oraz pism nieposiadających debitu na terenie zakładu pracy, które uzyskiwał z Krakowa. Były to głównie kolejne numery wydawnictwa „Wolny Górnik” oraz inne pisma i ulotki. W dniu 5 marca 1984 r. funkcjonariusze pionu V RUSW w Gorlicach dokonali przeszukania w miejscu jego zamieszkania. Pomimo odnalezienia jedynie pojedyńczych bezdebitowych egzemplarzy pism i ulotek, 6 marca 1984 r. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W czerwcu okres aresztowania został przedłużony o kolejne trzy miesiące. W więzieniu przebywał do 27 lipca 1984 r. Był  podejrzany o kolportaż ulotek o treści antypaństwowej na terenie Gorlic w okresie od stycznia 1983 r. do marca 1984 r. Śledztwo w sprawie przeciwko niemu zostało umorzonone na podstawie ustawy o amnestii z dnia 21 lipca 1984 r. 
Po odzyskaniu wolności nie mógł podjąć pracy w FMWIG ze względu na ponad trzymiesięczną nieobecność w zakładzie pracy. Został powiadomiony, że jego umowa o pracę wygasła. Bez zatrudnienia pozostawał do 15 września 1984 r., kiedy to udało mu się podjąć pracę jako instruktor w Radzie Wojewódzkiej LZS w Nowym Sączu Delegatura Gorlicach. W ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. W kolejnych latach pozostawał pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa, był wielokrotnie wzywany na „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej