Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hulboj Teresa

Teresa Maria Hulboj

ur. w 1957 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
Teresa Hulboj od 1976 r. uczestniczyła w Duszpasterstwie Akademickim prowadzonym przez o. Huberta Czumę przy kościele św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. 
W październiku 1980 r. współzakładała Niezależne Zrzeszenie Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła            w akcjach ulotkowych i malowaniu na murach. W 1982 r. była redaktorem i drukarzem szczecińskiej edycji pisma „KOS”, sygnowanego przez Komitet Oporu Społecznego. W latach 1982-1986 kolportowała także podziemne wydawnictwa, m.in.: „BIS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Jedność z Podziemia”, „KOS”, „Obraz”, „Obecność”, „Okno”, „Czarna Skrzynka”, „Lustro”, książki „Kręgu” oraz „Nowej”.
W dniu 21.08.1982 r. Teresa Hulboj została aresztowana w lokalu drukarni, przetrzymywana w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Dnia 26.11.1982 r. wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy została skazana na karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za sporządzanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw. Została osadzona w Zakładzie Karnym w Kamieniu Pomorskim, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie. Po aresztowaniu, krótko przed egzaminem magisterskim, została relegowana z uczelni. W dniu 16.04.1983 r. otrzymała przerwę w odbywaniu kary, natomiast 08.06.1983 r. na mocy decyzji Rady Państwa została zwolniona z Zakładu Karnego z wyznaczeniem okresu próby na dwa lata. 
Po wyjściu z więzienia nie zaprzestała działalności opozycyjnej. W 1985 r. była drukarzem pisma „Jedność”, a w latach 1987-1989 współzałożycielem, redaktorem i drukarzem pisma Ruchu „Wolność i Pokój”.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • Michał Siedziako „Kobieta w podziemiu wydawniczym PRL – przypadek Teresy Hulboj”