Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Aleksander Kulecki

ur. w 1940 roku w m. Mława
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
W okresie od lipca 1984 r. do czerwca 1987 r. gromadził i rozpowszechniał na terenie Skarżysko-Kamienna i Radomia nielegalne pisma m.in. „CDA”, „WiS”, „Ufo” i „Recz Sumienia”. W dniu 22.06.1987 r. został skazany na karę grzywny w wysokości 50000 złotych z zamianą na 50 dni aresztu, utratę nielegalnych wydawnictw oraz został obciążony kosztami postępowania. Dnia 29.07.1987 r.  Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Kieleckim uchyliło orzeczenie I instancji i orzekło w stosunku do Mariana Kuleckiego karę grzywny w wysokości 50000 złotych oraz utratę nielegalnych wydawnictw bez orzekania zastępczej kary pozbawienia wolności.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej