Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Baćmaga Zbigniew

Zbigniew Tadeusz Baćmaga

ur. w 1958 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016
Biogram
Pan Zbigniew Tadeusz Baćmaga w dniu 3.05.1983 r. wziął udział w manifestacji pod pomnikiem upamiętniającym protest robotniczy z 25.06.1976 r. W związku z tym został zatrzymany. Usłyszał zarzuty wzięcia czynnego udziału w nielegalnym zgromadzeniu i demonstracji pod płytą pomnika „Czerwiec 76”. W dniu 4.05.1983 r. Prokurator Rejonowy w Radomiu zastosował wobec niego areszt tymczasowy na okres 2 miesięcy. W dniu 11.07.1983 r. skierowano sprawę z aktem oskarżenia do Sądu Rejonowego w Radomiu. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu w dniu 25.07.1983 r. umorzono postępowanie na podstawie amnestii z dn. 21.07.1983 r. Pan Zbigniew Tadeusz Baćmaga był pozbawiony wolności w okresie od 3.05.1983 r. do 26.07.1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN