Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Karwowski

ur. w 1955 roku w m. Unierzyż
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017
Biogram
W latach 1980 - 1981 był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Ciechanowie. Pełnił także funkcję przewodniczącego Gminnego Komitetu NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w miejscowości Strzegowo. Był również łącznikiem pomiędzy Ogólnokrajowym Komitetem Założycielskim a Wojewódzkim Komitetem Założycielskim NSZZ RI „Solidarność" w Ciechanowie. W dniu 10 lutego 1981 brał czyny udział w rejestracji NSZZ „Solidarność Wiejska" w Sądzie Najwyższym w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w różnego rodzaju uroczystościach rocznicowych i w spotkaniach działaczy rolniczej „Solidarności". Pełnił funkcję krajowego łącznika podziemia „Solidarność Wiejska" Był również sygnatariuszem petycji skierowanej do władz centralnych o uwolnienie uwięzionych za przekonania polityczne, wystosowanej w dniu 12 maja 1983 r. przez działaczy NSZZ RI w Warszawie. W dniu 2 października 1988 r. był jednym ze współorganizatorów powołania Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność” i aktywnie zaangażował się w jej działalność.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN