Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Piotr Kazimierz Semka
ur. w 1965 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Piotr Semka w latach 1982-1984 był aktywnym działaczem opozycyjnych organizacji młodzieżowych w Gdańsku. Od jesieni 1982 r. wraz z kilkoma innymi uczniami III LO w Gdańsku zakładał i redagował pismo pt. „Biuletyn Informacyjny Topolówka”. Z tego powodu został objęty inwigilacją w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Edukacja”, prowadzonej przez Wydział III-A KWMO/WUSW w Gdańsku w okresie od 18.09.1982 r. do 13.09.1986 r. 
W kwietniu 1983 r. z powodu podejrzenia o  kolportaż ulotek dokonano przeszukania mieszkania Pana Piotra Semki i przeprowadzono  z nim rozmowę profilaktyczną. Podczas studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  Pan Piotr Semka należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W dniu 11.11.1987 r. uczestniczył w demonstracji na Placu Litewskim w Lublinie, podczas której wznosił okrzyki o treści antykomunistycznej, za co został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Lublina grzywną w wysokości 30 000 zł. 
W maju i sierpniu 1988 r. brał udział w strajkach na terenie Gdańska, organizowanych przez Federację Młodzieży Walczącej. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Jan Hlebowicz, Niepokorni z Topolówki. Działalność niezależna uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach 1970-1989, Gdańsk 2013

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności