Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Kazimierz Semka

ur. w 1965 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Piotr Semka w latach 1982-1984 był aktywnym działaczem opozycyjnych organizacji młodzieżowych w Gdańsku. Od jesieni 1982 r. wraz z kilkoma innymi uczniami III LO w Gdańsku zakładał i redagował pismo pt. „Biuletyn Informacyjny Topolówka”. Z tego powodu został objęty inwigilacją w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Edukacja”, prowadzonej przez Wydział III-A KWMO/WUSW w Gdańsku w okresie od 18.09.1982 r. do 13.09.1986 r. 
W kwietniu 1983 r. z powodu podejrzenia o  kolportaż ulotek dokonano przeszukania mieszkania Pana Piotra Semki i przeprowadzono  z nim rozmowę profilaktyczną. Podczas studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  Pan Piotr Semka należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W dniu 11.11.1987 r. uczestniczył w demonstracji na Placu Litewskim w Lublinie, podczas której wznosił okrzyki o treści antykomunistycznej, za co został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Lublina grzywną w wysokości 30 000 zł. 
W maju i sierpniu 1988 r. brał udział w strajkach na terenie Gdańska, organizowanych przez Federację Młodzieży Walczącej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Jan Hlebowicz, Niepokorni z Topolówki. Działalność niezależna uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach 1970-1989, Gdańsk 2013
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności