Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rossa Ryszard

Ryszard Rossa

ur. w 1947 roku w m. Żaba
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2014
Biogram
Od 1980 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Jaroszowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej. 14 grudnia 1981 r. był jednym z organizatorów strajku okupacyjnego w swoim zakładzie pracy w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Został zatrzymany 16 grudnia 1981 r. pod zarzutem zorganizowania strajku. Osadzono go w Areszcie KWMO w Wałbrzychu, skąd został zwolniony 24 grudnia 1981 r. W marcu 1982 r. przeciwko niemu postępowanie prokuratorskie umorzono. 
W latach 1982-1989 był zaangażowany w prace podziemnej poligrafii oraz brał aktywny udział w kolportażu wydawnictw bezdebitowych i ulotek na terenie Dolnego Śląska.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN