Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sieluk Józef

Józef Sieluk

ur. w 1945 roku w m. Olkieniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013
Biogram
W 1981 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi „CUPRUM” we Wrocławiu. W okresie od 15 grudnia 1981 r. do 26 sierpnia 1982 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność" w tym zakładzie pracy, członkiem TKZ pozostawał do 1989 r. W związku z prowadzoną działalnością został zatrzymany, a następnie internowany 31 sierpnia 1982 r., umieszczono go w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. 2 września 1982 r. internowanie uchylono. W kolejnych latach był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN